தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Naidu - BE, MCA, ME Qualified Brides

நாயுடு - BE, MCA, ME படித்த பெண்களின் விபரம்


562 Results Found
நாயுடு - பெண் - BE, ME படித்தவர்கள்    மொத்தம் 562
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D468123 பலிஜா நாயுடு பெண் 19 BTech தனியார் பணி கும்பம்
D501818 கவரா நாயுடு பெண் 19 BE (doing ) --- தனுசு
D491420 கவரா நாயுடு பெண் 20 BE Unemployed கன்னி
D533899 கவரா நாயுடு பெண் 20 BE Unemployed கடகம்
D554232 கவரா நாயுடு பெண் 21 BE --- மீனம்
D458478 கவரா நாயுடு பெண் 21 BE (Civil) Unemployed மிதுனம்
D518513 கவரா நாயுடு பெண் 21 BE Unemployed கடகம்
D525155 கவரா நாயுடு பெண் 21 BE Unemployed தனுசு
D532850 கம்மவார் நாயுடு பெண் 21 BE --- கும்பம்
D434330 கவரா நாயுடு பெண் 22 BE --- துலாம்
நாயுடு - பெண் - BE, ME படித்தவர்கள்    மொத்தம் 562


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)