தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Naidu - 8th,10th,12th,Diploma,ITI qualified Grooms

நாயுடு - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,ITI படித்த ஆண்களின் விபரம்


3297 Results Found
நாயுடு - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 3297
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D536844 கவரா நாயுடு ஆண் 18 DCE Private ரிஷபம்
D554288 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 19 DME Supervisor மேஷம்
D552578 கவரா நாயுடு ஆண் 20 10th Std தனியார் பணி மிதுனம்
D540288 கவரா நாயுடு ஆண் 20 10th Std தனியார் பணி மேஷம்
D535926 கவரா நாயுடு ஆண் 201 9th std தனியார் பணி மேஷம்
D459329 கவரா நாயுடு ஆண் 201 10th Std தனியார் பணி மீனம்
D535847 கவரா நாயுடு ஆண் 201 9th Std தனியார் பணி மேஷம்
D505674 பலிஜா நாயுடு ஆண் 201 10th Std சொந்த தொழில் ரிஷபம்
D557504 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 21 மேஷம்
D497543 கவரா நாயுடு ஆண் 21 12th தனியார் பணி மகரம்
நாயுடு - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 3297


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)