தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Balija Matrimomy

பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்

Balija is a social group of the Indian states of Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala

Variations of the name in use in the medieval era were Balanja, Bananja, Bananju, and Banijiga, with probable cognates Balijiga, Valanjiyar, Balanji, Bananji and derivatives such as Baliga, all of which are said to be derived from the Sanskrit term Vanik or Vanij


1995 Results Found
Balija Matrimomy    பெண் - 426
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
Balija Matrimomy    - பெண் - 426


Balija Matrimomy    ஆண் - 1995
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
D639750 பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 MCom துலாம் Swathi (ஸ்வாதி)
Balija Matrimomy    - ஆண் - 1995


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)