தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Gavara Naidu Matrimonial

கவரா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்

Naidu is a title used by various social groups of the Andhra Pradesh and Tamil Nadu states of India. It is also used in Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa and Chattisgarh. It is a Telugu derivation of the Sanskrit Nayaka, meaning "protector" or "leader". Devi Gavara Naidu Matrimony is an Exclusive Gavara Naidu Matrimonial site. In the table below Gavara Naidu Brides and Grooms are listed. We have low educated and highly educated Gavara Naidu brides. Just go through the below table and start selecting matching brides. This site is dedicated to Gavara Naidu community.


8402 Results Found
Gavara Naidu Matrimony Gavara Naidu Brides and Grooms    பெண் - 1515
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
Gavara Naidu Matrimony Gavara Naidu Brides and Grooms    - பெண் - 1515


Gavara Naidu Matrimony Gavara Naidu Brides and Grooms    ஆண் - 8402
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
D691996 கவரா நாயுடு ஆண் 29 Mechanical engineer Execution engineer சிம்மம் Makam (மகம்)
D694866 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BE தனியார் பணி மகரம் Uthiradam (உத்திராடம்)
Gavara Naidu Matrimony Gavara Naidu Brides and Grooms    - ஆண் - 8402


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)