நாயுடு இனத்தவருக்கான இந்த திருமண தகவல் மையத்தில் இன்றைய தேதியில் 18-06-2024 எங்களிடம் உள்ள பதிவு எண்ணிக்கை விபரங்களை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.

இனம் ஆண் பெண்
கவரா நாயுடு
கம்மவார் நாயுடு
பலிஜா நாயுடு
நாயுடு
நாயக்கர்
22686 2653