தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Naidu Girls

நாயுடு திருமண மையம்

Naidu is a caste from south India. They sometimes append the caste title Naidu to call themselves Kamma Naidu.

The Gavara of Southern Tamil Nadu have also excelled in the cultivation of black cotton soils and later diversified into various industrial enterprises, particularly in Coimbatore and Kovilpatti.

In the table below Gavara Naidu Brides and Gavara Naidu Grooms are listed.

We have low educated and highly educated Gavara Naidu brides.

Just go through the below table and start selecting matching brides.

This site is dedicated to Gavara Naidu community.


8596 Results Found
Naidu Girls    பெண் - 1552
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
Naidu Girls    - பெண் - 1552


Naidu Girls    ஆண் - 8596
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
Naidu Girls    - ஆண் - 8596


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)