தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம் புதுக்கோட்டை

Balin Naidu Matrimony Puthukottai

Nayaka or Balija Naidu as a term was first used during the Vishnukundina dynasty that ruled from the Krishna and Godavari deltas during the 3rd century AD.

Balijas use surnames such as Naidu or Nayudu, and Naicker, which share a common root. We have low educated and highly educated Balija Naidu Brides.

Also we have Balija Naidu grooms working in Government and Private organization.

Just go through the table below and select suitable Balija Naidu brides.

Go through the second table in this page and select matching grooms.

This site is dedicated to Balija Naidu community.


2039 Results Found
பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம் புதுக்கோட்டை    பெண் - 430
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம் புதுக்கோட்டை    - பெண் - 430


பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம் புதுக்கோட்டை    ஆண் - 2039
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம் புதுக்கோட்டை    - ஆண் - 2039


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)