தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

இலவச பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்

இலவச பலிஜா நாயுடு மணமகன் & மணமகள் திருமண தகவல் மையம்

The Balija community in the Telugu states is predominantly concentrated in the coastal districts, North Telangana and Rayalaseema regions.

Some Balija families were appointed to supervise provinces as Nayaks . We have low educated and highly educated Balija Naidu Brides.

Also we have Balija Naidu grooms working in Government and Private organization.

Just go through the table below and select suitable Balija Naidu brides.

Go through the second table in this page and select matching grooms.

This site is dedicated to Balija Naidu community.


2095 Results Found
இலவச பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்    பெண் - 386
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
இலவச பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்    - பெண் - 386


இலவச பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்    ஆண் - 2095
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
இலவச பலிஜா நாயுடு திருமண தகவல் மையம்    - ஆண் - 2095


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)