தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

கம்மவார் நாயுடு இலவச வரன்கள்

Kammavar Naidu Ilavasa Varangal

Kamma is a caste from south India. They sometimes append the caste title Naidu to call themselves Kamma Naidu.

The community of Kammas is thought to be that of agricultural families originating from the Kammanadu region of the Guntur and Prakasam districts in Andhra Pradesh.

In the table below Kamavar Naidu Grooms are listed.

We have low educated and highly educated Kamavar Naidu Grooms.

Just go through the below table and start selecting matching Grooms. This site is dedicated to Kamavar Naidu community.


2774 Results Found
கம்மவார் நாயுடு இலவச வரன்கள்    பெண் - 405
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
கம்மவார் நாயுடு இலவச வரன்கள்    - பெண் - 405


கம்மவார் நாயுடு இலவச வரன்கள்    ஆண் - 2774
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
கம்மவார் நாயுடு இலவச வரன்கள்    - ஆண் - 2774


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)