தேவி நாயுடு திருமண தகவல் மையம் - Devinaidu.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Naidu - Degree Qualified Grooms

நாயுடு - டிகிரி படித்த ஆண்களின் விபரம்


3271 Results Found
நாயுடு - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 3271
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D585285 பலிஜா நாயுடு ஆண் 27 BBA அரசு பணி தனுசு
D586554 கவரா நாயுடு ஆண் 27 B.com(cs) தனியார் பணி கும்பம்
D586905 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 28 Management Senior manager மகரம்
D585572 கவரா நாயுடு ஆண் 29 BCA தனியார் பணி மேஷம்
D586624 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 MBA HR & marketing தனியார் பணி துலாம்
D586995 கவரா நாயுடு ஆண் 43 BSc சொந்த தொழில் மீனம்
நாயுடு - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 3271


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)